برای خرید از سایت فرزینا موارد زیرا لازم است 

حتما تمامی موارد با دقت انجام شود

برای خرید از سایت فرزینا موارد زیرا لازم است 

 مواد بهداشتی و دارو های مورد نیاز بیماران است که چه از نظر کمبود و چه از نظر درمان مریضی حتما از مکانهای که چه حقوقی و چه حقیقی مورد تایید وزارت بهداشت ودرمان قرار گرفته باشند.

  سلام خدمت شما دوست عزیز برای خرید ازسایت باید مراحل زیر به ترتیب ادامه دهید ,
مورد اول؛
 شما محصول خود  را انتخاب و به سبد خیرید اضافه خود کنید ,
مورد دوم؛
شما باید شماره تلفن همراه خود را وارد کنید و کد یک بار مصرف برای شما ارسال میشود و شما به وسیله این میتوانید به روند ادامه خرید خود ادامه دهید.
مورد سوم ؛
شما باید انتخاب کنید که از چه طریقی راحت هستید که محصول سفارش داده شده را به دستون برسد ؛
مورد چهارم ؛
شما بعد از انجام دادن مراحل قبل در مراحل چهارم که مراحله آخر است شما انتخاب میکنید که از چه طریقی میخواهید هزینه محصول و پست را پرداخت کنید؛
در مرحله پنجم شما محصول سفارش داده شده خود را بعد از مدت زمان کوتاهی دریافت میکنید ؛