ماکاویت اف-برند یورویتال

ماکاویت اف-برند یورویتال


ماکاویت اف در کاهش خستگی و سیستم روان انسان نقش دارند. این مکمل برای بهبود میل جنسی زنان تركیب مناسبی سرشار از مواد مغذی دارد. از جمله عناصر سازنده ماکاویت اف مهم ترین آنها خانواده ویتامین B، ماکا، گورانا، سلنیوم و روی می باشد. ویتامین B6 در تنظیم فعالیت هورمونی نقش دارد، روی به باروری، تولید مثل و کارکرد شناختی بدن کمک می­کند.

عدد

هر عدد 1,000 تومان